ข่าวประชาสัมพันธ์

เปิดลงทะเบียนกิจกรรมชุมนุมปีการศึกษา 2563 วันที่ 1 กรกฎาคม 2563  มีปัญหาการลงทะเบียน สอบถาม 061-573-9150  ครูปอ ^-^นักเรียน ม.4 ใช้เลขประจำตัวสอบ 5 หลัก ยกเว้นห้อง 4/25 นักเรียน ม.5 และ ม.6 ใช้เลขประจำตัวนักเรียน 5 หลัก

20200701_051857.jpg

20200701_051826.jpg
ชุมนุม4ทับ1 ก.pngชุมนุม4ทับ1 ข.png


ชุมนุม4ทับ2 ก.png