ข่าวประชาสัมพันธ์

 นักเรียนสามารถเลือกกิจกรรมชุมนุม ประจำปีการศึกษา 2566  ได้ในวันที่ 19- 21 พฤษภาคม 2566 ****เปิดระบบ คาบชุมนุม 12.40 น.เป็นต้นไป****

หากพบปัญหาสามารถสอบถามครูพัชมณ 061-573-9150


ข่าวอื่นๆ