ข่าวประชาสัมพันธ์

เริ่มลงทะเบียนวันที่ 21 พฤษภาคม 2562 ถึงวันที่ 23 พฤษภาคม 2562 มีปัญหาการลงทะเบียนติดต่อ 080-6643508 ครูฝ้าย


กิจกรรมชุมนุม กำหนดให้เลือกชุมนุม ปีการศึกษาละ 1 ครั้ง ค่ะ