ปฏิทินปฏิบัติงานกิจกรรมชุมนุมโรงเรียนพิบูลวิทยาลัย


16 พฤษภาคม 2562 - 23 พฤษภาคม 2562  เปิดให้นักเรียนเลือกชุมนุมผ่านระบบออนไลน์และเข้าเรียนกิจกรรมชุมนุมตามสถานที่ที่ระบุ