ปฏิทินปฏิบัติงานกิจกรรมชุมนุมโรงเรียนพิบูลวิทยาลัย


5-10 มิถุนายน 2564  จะเปิดให้นักเรียนเลือกชุมนุมผ่านระบบออนไลน์